Intézkedési Terv

A 2020/2021. TANÉVBEN A SZABÓ ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDJÉRŐL

INTÉZKEDÉSI TERV

A 2020/2021. TANÉVBEN A SZABÓ ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDJÉRŐL

Intézmény látogatása:

• Az intézménybe csak egészséges személy léphet be.

• Az intézményben a tanulókon és az alkalmazottakon kívül más személy nem tartózkodhat.

• Az iskolába külsős személy (pl. szülő) csak ügyintézés céljából és előzetes bejelentkezés után jöhet be. Bejelentkezni, időpontot kérni a 30/451-5695-os telefonszámon lehet.

• Maszk használata a külsős személyek számára kötelező.

• Az iskolába lépve a kezeket fertőtleníteni szükséges, a bejáratnál elhelyezett fertőtlenítő szerekkel.

Fertőtlenítés, higiénia:

• A felső tagozatos diákok és pedagógusok számára a tanítási órán, saját osztályteremben (illetve egyéb tanteremben és a tornateremben) történő tartózkodás kivételével az intézmény egyéb helyiségeiben történő tartózkodás során kötelező a saját használatú maszkviselet.

• Alsó tagozatos tanulók számára a maszk viselete lehetséges, de nem kötelező.

• Osztályváltásokkor az adott tantermeket fertőtlenítik.

• Szünetekben kitárt, tanórákon bukóra állított ablakokkal biztosítjuk a levegő cseréjét.

• Rendszeres kézmosás kötelező! (illemhely használata után, étkezés előtt, udvarról történő bejövetelkor)

• Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

• A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

Oktatás és napirend szervezése:

• Az alsó és felső tagozatot, amennyire lehet, elkülönítettük egymástól. Az osztályok saját termeikben vannak az oktatás során, csak csoportbontások és szaktantermek miatt vándorolnak a tanulók.

• A csoportbontásokból adódó szükségszerű vándorlást a terembeosztásokkal, osztályok elhelyezésével igyekszünk minimalizálni.

• A termekben, amennyire lehetséges, szellősebben kell tanítványainkat ültetni.

• A lépcsőházban egyesével, libasorban szabad haladni.

• Az alsó tagozaton a tanórák közötti szüneteket rugalmasan alakítják az osztályok tanítói, különös tekintettel az udvar használatára. Ezzel támogatják a védelmi intézkedések megvalósítását. Az alsó tagozat az első, míg a felső tagozat a második szünetben tízóraizik.

• Az 1. és a 3. szünetben a felső tagozat, a 2. és a 4. szünetben az alsó tagozat tartózkodik az udvaron.

• Az étkezések ütemezetten, időeltolással történnek.

• Az öltözőkben egyszerre csak egy –egy osztály leány tanulói tartózkodhatnak.

• Rendezvényeink, iskolai ünnepeink osztálytermekben lesznek megtartva, iskolarádión keresztül.

• Az esetleges tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól a tanulók az iskolát oktatási célból nem látogathatják.

Tanulói hiányzások:

• Osztályfőnökök feladata az orvosilag igazolt tartós betegséggel rendelkező tanulók számon tartása (igazolásuk bemutatása alapján!).

• Hatósági karantén ideje igazolt hiányzásnak tekintendő.

Tájékoztatás:

• Minimálisra csökkentjük a szülők személyes megjelenését igénylő találkozásainkat pl. szülői értekezletek és fogadó órák. Információkat egyidőben a KRÉTA üzenőfalon, az iskola honlapján és Facebook oldalán osztjuk meg.

• Honlap: https://www.cserszegtomaj-iskola.hu/

• Kréta: https://klik037532001.e-kreta.hu/

• Facebook: Szabó István Általános Iskola

Címkék

Okosan a pénzzel!